Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Kościanie


nr rachunku bankowego:
47 8666 0004 0101 5135 2000 0001


kod Swift Banku: GBWCPLPP


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL47 8666 0004 0101 5135 2000 0001